அதிசயம். ஆச்சரியம் ஆனால் உண்மை.

குரோம்பேட்டை ராசி டிரஸ்ஸஸ் கடையில் ஒரு நாள் விற்பனை இலவசம். ONE DAY SALE FREE அன்பான வாடிக்கையாளர்களே!  2019 டிசம்பர் மாதத்தில் ராசி டிரஸ்ஸஸ் கடையின் வாடிக்கையாளர்களில் அதிர்ஷ்டசாலிகளை 2020 புத்தாண்டு முதல் நாள் 01.01.2020 புதன் கிழமை காலை …

அதிசயம். ஆச்சரியம் ஆனால் உண்மை. Read More