திருநெல்வேலி மாவட்டம் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழத்தின் 29வது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வ.உ.சி அரங்கில் வைத்து நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழத்தின் 29வது  பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வ.உ.சி அரங்கில் வைத்து  (18.07.2023) நடைபெற்றது.விழாவின் தொடக்கமாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநரும் பல்கலைக்கழக வேந்தருமான உயர்திரு. R.N ரவி, அவர்கள், சிறப்பு விருந்தினர் உயர்திரு. பிபேக் டெப்ராய்அவர்கள், உயர்கல்வித் துறை …

திருநெல்வேலி மாவட்டம் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழத்தின் 29வது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வ.உ.சி அரங்கில் வைத்து நடைபெற்றது. Read More