*தேவஸ்தானக் கோவில்களில்* *தேன்தமிழில் இனி வழிபாடு !*

பல்லாண்டு பல்லாண்டு *வடமொழியில் பூசை*      பக்தர்களும் புரோகிதரும், *தமிழர்களே செய்த* *எல்லாக்கோ வில்களிலும்* நடத்திவரக் கண்டோம் !        இவ்வுலகில் முதன்முதலில் பிறந்தவனே *தமிழன் !* சொல்லாக, எழுத்தாக , மொழியாக முதலில்     …

*தேவஸ்தானக் கோவில்களில்* *தேன்தமிழில் இனி வழிபாடு !* Read More

*பினாங்கு இந்தியர் நிலை* *ஐயோ ! ஐயோ ! இதுதானா !?*

தீவாம் *பினாங்கில்* இந்தியருள்       தினமும் பெரும்பா லானவர்கள் *சேவா* கட்ட முடியாமல்         திணறிக் கொண்டே அழுகின்றார் ! சாவா திருக்க வேண்டி,அவர்       சாப்பா டின்றித் தவிப்பதனைக் கூவாச் …

*பினாங்கு இந்தியர் நிலை* *ஐயோ ! ஐயோ ! இதுதானா !?* Read More

*வாக்காள இந்தியர்க்காய்* *வருந்துகிறோம் நாளும்*

வாக்காளர் இந்தியர்க்காய் வருந்துகிறோம் நாளும்        வடிக்கின்றோம் கண்ணீரைக் கடலளவில் பாரும் ! வாக்களிக்கும் நாள்மட்டும் மன்னரைப்போல் நாட்டில்        மதித்திடவே படுகின்றார் ;பின்ஆண்டாம் ஐந்தில் போக்கற்றோர் என்றாள்வோர் பலரொதுக்கி வைப்பார் !      …

*வாக்காள இந்தியர்க்காய்* *வருந்துகிறோம் நாளும்* Read More

*நிதியறிக்கைக்கு ஏற்றபடி* *பிரதமர் கூறிய திருக்குறள் !*

*இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த* *வகுத்தலும் வல்லது அரசு* (குறள் 384) தேனிருக்கும் இடமெல்லாம் தேனை ஈட்டித்       தேன்கூட்டில் சேர்ப்பதுடன் காத்து வைக்கும் தேனிகளைப் போல்,*வருவாய் வருமி டத்தைத்*      தெளிவாக ஆய்ந்தறிந்து பொருளை நாளும் …

*நிதியறிக்கைக்கு ஏற்றபடி* *பிரதமர் கூறிய திருக்குறள் !* Read More

*தமிழ்ப்பள்ளி நமது தேர்வு* எனத் *தெரியாமல் தமிழ் படிக்கும் மலாய் பெண்

*தமிழ்ப்பள்ளி நம்தேர்வு* எனப்பல் லாண்டாய்த்        தமிழர்களே தமிழரிடம் சொல்லு கின்றோம் ! “தமிழ்ப்பள்ளி நம்தேர்வு” முழக்கத் தையே      சரியாகப் புரியாத *மலாய்ப்பெண் பெற்றோர்* தமிழ்ப்பள்ளி யில்  *மகளைப்* படிக்க வைத்தார் !.      …

*தமிழ்ப்பள்ளி நமது தேர்வு* எனத் *தெரியாமல் தமிழ் படிக்கும் மலாய் பெண் Read More

*கைதிகளுக்கோர் விழிப்புணர்வு* *தந்தே உள்ளார் அண்ணாதுரை!*

நாட்டு மக்கள் தொகையினிலே      நம்முடை *இலக்கம்* குறைந்திடினும் பூட்டுப் போட்ட சிறைக்கதவுள்      புண்பட் டிருக்கும் இந்தியரைக் காட்டும் இலக்கம் விழுக்காட்டில்       கனத்த அதிர்ச்சி கொடுப்பதனைக் கேட்டே நெஞ்சம் குமுறுதையா ;    …

*கைதிகளுக்கோர் விழிப்புணர்வு* *தந்தே உள்ளார் அண்ணாதுரை!* Read More

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில்* *இலக்கை அடைந்ததே மலேசியா

இந்தியா , சீனா ,* இரும்பாம் *ரஷ்யா* இந்தப் *பெரிய* நாடுகள் இருக்கும் *ஆசியக் கண்ட* அளவில் நடந்த ஆசிய விளையாட் டான போட்டியில் அளவில் சிறியதாய் ஆளு மையிலே அளவிலாப் பெரிதாய் ஆனநம் *மலேசியா* இருபத் தேழெனும் இலக்கெனும் *தங்கம்* …

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில்* *இலக்கை அடைந்ததே மலேசியா Read More

*அறுக்க மாட்டாதவன் இடுப்பில்* *அறுபத்தெட்டு அரிவாள்களா ??!!*

அறுக்கமாட் டாதவனின் இடுப்பைச் சுற்றி       அறுபத்தெட்(டு) அரிவாளாம்  என்ப தைப்போல், இருக்கமாட் டாதவனின் வீட்டில் எங்கும்        ஏராள இருக்கைகள் இருப்ப தைப்போல் இருக்கின்ற *மிகக்குறைந்த இந்தி யர்க்குள்*         …

*அறுக்க மாட்டாதவன் இடுப்பில்* *அறுபத்தெட்டு அரிவாள்களா ??!!* Read More

*45 லட்சம் பேருக்கு* *வேலை இழப்பா ?*

உலகளவில் புத்தாக்க முயற்சி மூலம்        ஒருநொடிக்குள் அறிவியல்சார் தொழில்கள் நாளும் நலம்பெறவே தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி காணும்        நற்செய்தி களைக்கேட்டுப் பாரில் மாந்தர் குலவுபெரு மகிழ்ச்சியிலே திளைக்கும் போது       கூறுகிறார் …

*45 லட்சம் பேருக்கு* *வேலை இழப்பா ?* Read More

*சுதந்திரக் கொண்டாட்டத்தில்* *சேலை கட்ட வேண்டாமா…?*

சேலைகட்டும் வழக்கமெலாம் *இந்தி யப்பெண்*      *சிருங்காரத் திற்கல்ல !* இதுதெ ரிந்தும் மாலைக்கண் கொண்டவர்கள் இப்ப டித்தான்      மனம்குறுகி நினைக்கின்றார் போலும்! சேச்செ… சேலைகட்டல் இந்தியர்க்கே பண்பா டாகும் !        சேதியிதைத் …

*சுதந்திரக் கொண்டாட்டத்தில்* *சேலை கட்ட வேண்டாமா…?* Read More