உலகத்தில் சர்வ மகா சக்தி வாய்ந்த சித்தர்கள் பூஜை சர்வ சித்தி அருளும் சித்தர்கள் யாகம்

பிரம்மரிஷி மலையில் உலக நன்மைக்காக, மக்களிடையே ஒற்றுமையும் தர்ம சிந்தனை யும் ஓங்கி வளரவும் மாதம் முறையாக மழை பொழியவும் விவசாயம் செழிக்கவும் சௌபாக்கியம் நிறைந்த தர்மத்தின் ஆட்சி மலரவும் மூன்று காலமும் 365 நாட்களும் நடக்கும் 210 சித்தர்கள் யாகம். …

உலகத்தில் சர்வ மகா சக்தி வாய்ந்த சித்தர்கள் பூஜை சர்வ சித்தி அருளும் சித்தர்கள் யாகம் Read More

அன்னை சித்தர்: தாய் தந்தை குருவை இறைவனாக பூஜிப்பதால் கர்மங்களில் இருந்து விடுபடலாம்

அன்னை சித்தர்: அன்னை சித்தர் குருநாதர் மாதாஜி ரோகிணி அம்மையார் அவர்களின் அருள் ஆசி வழங்கும் சித்தர்கள் வழிகாட்டிய பிரபஞ்சத்தில் சர்வ சக்தி வாய்ந்த பூஜை. கருமத்தை விளக்க தர்மம் ஒன்றே வழி மூச்சு சிவமாகும் வரை செய் குருவின் அருள் …

அன்னை சித்தர்: தாய் தந்தை குருவை இறைவனாக பூஜிப்பதால் கர்மங்களில் இருந்து விடுபடலாம் Read More