தெலுங்கானா அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி பாக்கித்தொகையை வழங்க உத்தரவு

அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படவேண்டிய அகவிலைப்படி பாக்கித் தொகை அனைத்தும் வழங்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி, கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூலை …

தெலுங்கானா அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி பாக்கித்தொகையை வழங்க உத்தரவு Read More