நேர்கொண்ட பார்வை விமர்சனம் ஷாஜஹான்

பெண்களின் சுகந்திரம் எது என்று உணராமல், கலாச்சாரத்தையும் கண்ணியத்தையும் தொலைத்து நிற்கும் பெண்களின் அவல நிலையை துள்ளியமாக எடுத்துக்காட்டும் படம். ஆணும் பெண்ணும் விரும்பினால் அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடல் உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் (விபச்சார கோட்பாட்டுக்குள் வராமல்) என்ற சமீபத்திய …

நேர்கொண்ட பார்வை விமர்சனம் ஷாஜஹான் Read More