நாடகம் போல் சினிமா மாறிக் கொண்டிருக்கிறதா? தமிழ் சினிமா – ஆதம்பாக்கம் ராமதாஸ்.

ஆரம்ப காலத்தில் முடிசூடா மன்னனாக திகழ்ந்த சுருக்கமாக எம்.கே.டி.என்ற திரு.எம்.கே .தியாகராஜர் பாகவதர், திரு.பி.யூ சின்னப்பா, கலைவாணர் திரு. என்.எஸ். கிருஷ்ணனுக்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவின் பெருமைகளை யார் தூக்கி நிறுத்துவார்கள் என்ற காலத்தில் கருத்தாழ மிக்க வசனத்தின் எழுத்தாற்றலால் ஒட்டுமொத்த …

நாடகம் போல் சினிமா மாறிக் கொண்டிருக்கிறதா? தமிழ் சினிமா – ஆதம்பாக்கம் ராமதாஸ். Read More