அக்டோபர் மாதம் 21 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாது என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித் துள்ளது.

அக்டோபர் மாதத்திற்கான விடுமுறை நாட்களின் பட்டியலை, ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள் ளது.  அதன்படி 21 நாட்களுக்கு வங்கிகள் செயல்படாது என அறிவித்துள்ளது. இந்த விடுமுறை பட்டியலில் மாநில வாரியான பண்டிகைகளும் கொண்டாட்டங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. வாடிக்கையாளர்கள் சிரமங்களை தவிர்க்கும் பொருட்டு முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ள …

அக்டோபர் மாதம் 21 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாது என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித் துள்ளது. Read More