தமிழக அரசுக்கு நபார்டு ரூ.2485 கோடி நிதியுதவி

சென்னை, ஜூலை 22, 2020. தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக மேம்பாட்டு வங்கி (நபார்டு), தமிழக அரசுக்கு ரூ.2485 கோடி நிதியுதவிக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. நபார்டின் ஊரக உள்கட் டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி (ஆர்.ஐ.டி.எஃப்) மற்றும் நபார்டு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு உதவி …

தமிழக அரசுக்கு நபார்டு ரூ.2485 கோடி நிதியுதவி Read More