சர்வதேச விளையாட்டு பத்திரிகையாளர் தினம்

சர்வதேச விளையாட்டு பத்திரிகையாளர் தினம் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது . 1924 ஆம் ஆண்டு 29 நாடுகளுடன் இது துவங்கியது. தற்போது 150 நாடுகள் இதில் இணைந்து உள்ளன. உலகம் முழுவதும் சுமார் 9,000 பத்திரிகையாளர்கள் இதில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். விளையாட்டு …

சர்வதேச விளையாட்டு பத்திரிகையாளர் தினம் Read More