தமிழக அரசியல் வானின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம்

தமிழக அரசியல் வானின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் அன்புச் சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடன் “கண்ணை நம்பாதே” என்ற படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்… எண்ணித் துணியும் எதிர்காலத் திட்டங்களும் நிதானமும் நேர்மைக் குணமும் இன்முகம் கொண்டு எல்லோரோடும் பழகும் பக்குவமும் இயல்பாகவே அவரிடம் …

தமிழக அரசியல் வானின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் Read More