கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகள் முடுக்கிவிட வேண்டும்.

இது குறித்து இவ்வமைப்புகளின் சார்பில் கடலூர் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் விடுக்கப் பட்டுள்ள ஊடகங்களுக்கான செய்தி.    “பூஜ்ய கொரானா கொள்கையை ( Xero Covid Policy) ” இது வரை பின்பற்றி வந்த சீனா, அக்கொள்கையை  பொதுமக்களின் போராட்டங்களின் காரணமாக திடீரென …

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகள் முடுக்கிவிட வேண்டும். Read More