அப்போலோ மருத்துவமனையின் வரலாறு புத்தகமாக வெளியீடு

இந்திய மருத்துவதுறையில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவரும், மருத்துவத்துறை ஆற்றிய சேவைக்காக பத்மபூஷன் மற்றும்  பத்ம விபூஷன் போன்ற உயரிய விருதுகளை வென்றவரும், உலகம் முழுவதும் கிளைகளைநிறுவி, மில்லியன் கணக்கிலான மக்களுக்கு இடையறாத மருத்துவ சேவையை வழங்கி வரும்அப்போலோ மருத்துவமனையின் நிறுவனருமான டாக்டர்  பிரதாப் …

அப்போலோ மருத்துவமனையின் வரலாறு புத்தகமாக வெளியீடு Read More