செல்வி என்ற நர்ஸக்கா (சிறுகதை)

ஆசிரியர்: நி.அமிருதீன், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ் ஆய்வுத்துறை, ஜமால் முகமது கல்லூரி, திருச்சி 93629400 95 எம்மா இன்னிக்கி லீவு போட்டு வீட்ல இருமா முடியாதும்மா… நிறைய கொரோனா பேசன்ட் இருக்காங்க இன்னிக்கு ஒரு நாள் இந்த அம்மாவுக்காக லீவு போட்டுமா …

செல்வி என்ற நர்ஸக்கா (சிறுகதை) Read More