பாடகர் எஸ்.பி.பி. உடல்நிலை குறித்து வரும் திங்கட்கிழமை நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம் கடந்த 4 நாட்களாக எஸ்.பி.பி. உடல்நிலை சீராக உள்ளது – சரண்